دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  دفتر توانمند سازی و آموزشهای کاربردی
 
         

ردیفشناسه دورهنام دورهظرفیتتعداد ساعت دورهمحل برگزارینام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامتاریخ امتحانشهریه (ریال)شماره تماسوضعیت برگزاری 
12018افسردگي، تشخيص و درمان200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
22021واژه پردازي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
32022جستجو در وب و ارتباطات200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
42023صفحه گسترده (Microsoft Office Excel)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
59001آمادگي آزمون طراحي، نظارت معماري(طراحي)2040دانشکده فني و مهندسي 1 مهر96/05/1096/06/2596/09/253,800,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
69002آمادگي آزمون طراحي و نظارت معماري(نظارت)2018دانشکده فني و مهندسي 1 مهر96/02/2596/03/2596/05/252,500,00009183886991در حال ثبت نام ثبت نام
79003اموزش مدلينگ خلاقيت در معماري با نرم افزار 3DMAX2022کارگاه کامپيوتر 1 مهر96/05/1096/06/2596/09/101,850,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
89004تحليل آماري با نرم افزار SPSS2024دانشکده ادبيات و علوم انساني 1 آبان96/05/1096/07/2096/09/101,000,00009183362257در حال ثبت نام ثبت نام
990073D مکس با فرمهاي پارامتريک2030دانشکده فني و مهندسي 1396/07/0196/05/0796/06/2596/08/301,850,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
1090083D مکس با فرمهاي پارامتريک2030دانشکده فني و مهندسي 1396/07/0196/05/0796/06/2596/09/102,850,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
119009آموزش نرم افزار سه بعدي HFSS (شبيه سازي ساختارهاي فرکانس بالا)3030دانشکده فني و مهندسي 15 مهر96/05/1196/07/1496/07/142,000,00009187401823در حال ثبت نام ثبت نام
129010آشنايي با نرم افزار جامع حسابداري200   //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
139011آموزش نرم افزار حسابداري هلو200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
149012تهيه وتنظيم دفاترحسابداري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
159013مهارت ارتباط موثر200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
169014مهارت کنترل خشم200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
179015مقابله با استرس200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
189016تکريم ارباب رجوع200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
199017روانشناسي يادگيري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
209019فاهيم فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
219020ستفاده از کامپيوتر و مديريت فايلها(Microsoft Windows)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
229024استفاده از بانکهاي اطلاعاتي(Microsoft Office Access200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
239025ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
249026مهارت هاي هفتگانه کامپيوتر (ICDL)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
259027برنامه نويسي اندرويد200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
269028اصول کامپيوتر و شبکه200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
279029دوره ICDL 200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
289030دوره مديريت فناوري اطلاعات200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
299031دوره امنيت فناوري اطلاعات 200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
309032دوره امنيت شبکه 200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
319033دوره آموزشي طراحي وب 200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
329034آموزش ايجاد وبلاگ200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
339035MATLAB(هوش مصنوعي)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
349036MATLAB(پردازش تصوير)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
359037دوره ORCAD200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
369038دوره ADS200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
379039دوره PROTEL200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
389040دوره آموزشي ميکرو کنترل هاي AVR200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
399041دوره آموزشي طراحي مدارات مجتمع CMOS200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
409042دوره آموزشي طراحي مدارات فرکانس بالا(خطوط ميکرواستريپ)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
419043دوره آموزشي طراحي مدارات فرکانس بالا (RFIC)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
429044دوره آشنايي با اصول ايمني و مقدماتي حفاظت برق200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
439045دوره آشنايي با تاسيسات الکتريکي مسکوني و صنعتي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
449046آشنايي مقدماتي با آسانسور الکتريکي و پله برقي دوره 200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
459047دوره آشنايي با اصول پايه موبايل200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
469048دوره شناخت و طراحي پست هاي فشار قوي برق200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
479049آمار و احتمال نظري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
489050روشهاي آماري مقدماتي و تجزيه تحليل داده ها200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
499051روشهاي آماري پيشرفته و تجزيه تحليل داده ها200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
509052آشنايي با آمار و نرم افزار SPSS مقدماتي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
519053آشنايي با نرم افزارSPSS پيشرفته200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
529054آشنايي با نرم افزار SAS200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
539055آشنايي با آمار و نرم افزارR200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
549056معادلاتساختاريباAMOS200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
559057مدلسازيمعادلاتساختاريبانرمافزارليزرل (LISREL)200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
569058کنترل کيفيت200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
579059مديريت استراتژيک بازاريابي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
589060مديريت استراتژيک سرمايه گذاري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
599061تفکر استراتژيک200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
609062مديريت منابع انساني200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
619063ارتباط سازماني200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
629064مديريت زمان200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
639065رفتار سازماني200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
649066رفتار مصرف کننده200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
659067بازاريابي صنعتي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
669068برند سازي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
679069رويارويي با تغيير در محيط کار200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
689070مباني کارآفريني200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
699071استفاده بهينه از زمان200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
709072آشنايي با خدمات اداري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
719073آشنايي با سازوکار برنامه ريزي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
729074آشنايي با قانون کار و تامين اجتماعي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
739075آشنايي با قانون ماليات هاي مستقيم200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
749076آشنايي با قواعد معاملات و مقررات معاملات200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
759077آشناييبانرمافزاراموال200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
769078شناييبانرمافزارانبار200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
779079آشناييبانرمافزارانبارواموال200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
789080آشناييبانرمافزارحقوقودستمزد200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
799081آموزش فنون اداري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
809082بررسيقانونرسيدگيبهتخلفاتاداري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
819083تهيهوتنظيماظهارنامهمالياتي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
829084تهيهوتنظيمصورتهايمالي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
839085تکريم ارباب رجوع200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
849086آموزشزبانانگليسيعمومي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
859087آمادگي IELTS200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
869088آمادگي تافل200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
879089آموزشزبانايتاليايي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
889090آموزشزبانروسي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
899091موزشزبانعربي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
909092آموزش کاربردي زبان اسپانيايي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
919093آموزشزبانفرانسه200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
929094آموزش نرم افزار اتوکد200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
939095استاندارد آموزشي ISO 10015200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
949096استاندارد سازي و ايمني کار2020دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
959097بهداشتتغذيه200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
969098بهداشتعمومي200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
979099بهداشتوتنظيمخانواده200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه 0//////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
989100تايپ متون علمي با استفاده از نرم افزار LATEX200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
999101تجاريسازيايدههايفناورانهوتأسيسشرکتتجاري200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1009102حفظ ايمني و بهداشت در کارگاه ها و محيط کار200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1019103حقوق تجارت200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1029104روش تحقيق200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1039105آشنايي با جوشکاري و برشکاري در ساختمان200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1049106آشنايي با ساختار بانک هاي اطلاعاتي و طراحي آن200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1059107آشنايي با شبکه هاي توزيع برق200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1069108آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي ISI200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1079109آشنايي با فرآيند ISO200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1089110آشنايي با فنون تبليغ200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1099111آشنايي با مالکيت فکري و اصول ثبت اختراع200دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1109112نظام آراستگي محيط کار66 دکتر رحيم زاده1396/06/27//////1,200,00009183362257در حال ثبت نام ثبت نام
1119113کارگاه عملي و تئوري دستگاهHPLC1510ساختمان آزمايشگاه مرکزيدکتر چنگيز کرمي1396/07/3096/07/2296/07/3096/08/061,500,00009188304618در حال ثبت نام ثبت نام
1129114کارگاه عملي و تئوري دستگاهHPLC1510ساختمان آزمايشگاه مرکزيدکتر چنگيز کرمي1396/08/0196/07/2296/07/3096/08/061,500,00009188304618در حال ثبت نام ثبت نام
1139115کارآفريني SYB ويژه اساتيد2024دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاهمهدي شهسواريپس از تکميل کلاس96/07/2596/08/30//1,000,00009183882815در حال ثبت نام ثبت نام
1149116کارآفريني SYB ويژه دانشجويان و آزاد2024دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاهمهدي شهسواريپس از تکميل ثبت نام96/07/2596/08/30//1,000,00009183882815در حال ثبت نام ثبت نام
1159117شيوه سبک زندگي سالم وتغذيه208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه پس از تکميل ظرفيت//////008337265117در حال ثبت نام ثبت نام
1169118تهديدها وآسيب هاي اجتماعي درفضاي مجازي208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117در حال ثبت نام ثبت نام
1179119قوانين مالياتي ومعافبتهاي مربوطه208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117در حال ثبت نام ثبت نام
1189120ايمني وبهداشت محيط زيستHSE208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1199121مديريت نوين بازاريابي فروش208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1209122نظام آرستگي محيط کار 5s208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام
1219123مديريت کسب وکارالکترونيک208دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه  //////008337265117پيش ثبت نام ثبت نام